Persondatapolitik

INDSAMLING AF PERSONDATA

1:30 Kommunikation indsamler og behandler kun persondataoplysninger, som er nødvendige for at kunne opretholde de forpligtelser, vi har overfor dig som nuværende eller kommende kunde.

GDPR

DET BRUGER VI DINE DATA TIL

Dine data vil generelt blive anvendt til at løse opgaver og vedligeholde kunderelationen i form af fakturering, support osv.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver du automatisk bedt om at give samtykke til at der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Du kan til enhver tid undlade at give samtykke til indhentning af cookies, når du besøger vores hjemmeside.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES?

Oplysningerne indsamles hovedsageligt direkte fra kunden ved personlig kontakt og/eller udfyldelse af formular. 

Offentligt tilgængelige oplysninger (CVR-nummer, adresse, ejerforhold o.lign.) kan indhentes og benyttes ved administration.

Følgende personoplysninger indsamles altid, når du oprettes som kunde hos 1:30 Kommunikation eller henvender dig i forbindelse med tilbud og/eller rådgivning:

 • Navn på kontaktperson(er)
 • Adresse
 • E-mailadresser
 • Telefonnummer

Følgende oplysninger indsamles yderligere, hvis kunden er en offentlig institution eller erhvervskunde:

 • Firmanavn
 • Stillingsbetegnelse
 • CVR-nr.
 • EAN-nr.

Følgende oplysninger kan i nogle tilfælde være nødvendige at indsamle, alt efter opgavens karakter:

 • Domænenavn
 • IP-adresse
 • Navn på medvirkende
 • Adresse på medvirkende
 • E-mailadresser på medvirkende
 • Telefonnummer på medvirkende

RETSGRUNDLAG

Behandling af din data er baseret på dit samtykke jf. GDPR, art. 6(1)(a)-(b).

BEHANDLING OG OPBEVARING

Alle personoplysninger bliver behandlet fortroligt, og videregives kun til andre, hvis loven tillader eller kræver det.

Vi anvender eksterne leverandører, som gør det muligt for os at levere produkter og tjenesteydelser bedst muligt til dig; eksempelvis bogføringsprogrammet E-conomic og redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. Disse leverandører fungerer som databehandlere for 1:30 Kommunikation, og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger.

Oplysninger til brug ved tilbudsgivning og fakturering opbevares så vidt muligt elektronisk. Oplysninger, der er opbevaret i programmet E-conomic, er beskyttet af et password. I de få tilfælde hvor oplysninger til brug ved tilbudsgivning og fakturering udskrives, sker dette på kontorets lokale printer under opsyn af 1:30 Kommunikations medarbejdere.

Al data opbevares sikkert og fortroligt. Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til, medmindre loven kræver andet, som f.eks. Bogføringsloven.

Billedmateriale opbevares som udgangspunkt tre måneder efter opgaven er afsluttet. På kundes opfordring kan billedemateriale opbevares længere end tre måneder.

Personoplysninger, der tilgår 1:30 Kommunikation uden at 1:30 Kommunikation har bedt om disse (f.eks. ved uopfordrede ansøgninger), kvitteres for og slettes efter maksimalt fire uger, medmindre andet aftales særskilt.

BILLEDMATERIALE

Indhentning 

Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om det er nødvendigt at indhente samtykke ifm. optagelser. Er samtykke påkrævet, aftales det, om det er kunden eller 1:30 Kommunikation, der har ansvaret for at indhente samtykket. Som udgangspunkt antages det, at når du som kunde bestiller en optagelse eller andet billedmateriale af dig selv ved 1:30 Kommunikation, så gives der samtidig samtykke til, at du indgår i pågældende optagelse eller billedmateriale.

Opbevaring 

Al billedmateriale opbevares på 1:30 Kommunikations harddiske på aflåst kontor. Det er medarbejdere ved 1:30 har adgang til kontoret og er i besiddelse af de passwords der skal til for at tilgå harddiskene. Kodeordene skiftes løbende. Medarbejdere ved Fremtidsfabrikken har adgang til kontoret, men er ikke i besiddelse af password til harddiskene.

Udlevering

Såfremt det er 1:30 der har indhentet samtykkeerklæringer, afleveres de underskrevne samtykkeerkæriinger enten elektronisk eller fysisk i forbindelse med udlevering af den eller de færdige projekter. Udlevering af færdige projekter og øvrigt billedmateriale sker til den ansvarlige aktør for hver enkelt kunde. Udleveringen sker ved overdragelse af et usb-stik eller via en elektronisk overførsel på et sikkert link direkte til den ansvarlige aktørs mailboks. Ved overdragelsen af det færdige projekt overgår ansvaret for opbevaring af personoplysninger, der er rettet til projektet, til kunden.

 

INDSIGTSRET, UDLEVERING OG SLETNING AF PERSONDATA

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke som du frivilligt har givet 1:30 Kommunikation. Endvidere har du altid følgende rettigheder:

 • Gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
 • Få indsigt i dine personoplysninger
 • Få rettet ukorrekte personoplysninger
 • Få slettet personoplysninger
 • Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet)

 

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på følgende mail: info@1-30.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk