Reference - BULP Fyn - 1:30 Kommunikation

BUPL Fyn

BUPL Fyn er en lokal fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere, som arbejder inden for børn- og ungeområdet på Fyn. Fagforeningen dækker 10 fynske kommuner og har i alt cirka 4400 medlemmer.

Sammen med BUPL Fyn har 1:30 Kommunikation udviklet et kursus målrettet tillidsrepræsentanter med medlemmer på flere matrikler.

Formålet med kurset er at sætte tillidsrepræsentanterne i stand til at gøre sig synlige over for medlemmer på en ny og anderledes måde, så medlemmerne får mere ud af deres tillidsrepræsentant, og så tillidsrepræsentanten kommer i tættere kontakt med medlemmerne.

På kurset underviser 1:30 Kommunikation både i kommunikation, formidling og målgrupper, samt i det videotekniske håndværk. Vi lægger stor vægt på en praktisk tilgang, og deltagerne får derfor hurtigt mulighed for selv at prøve kræfter med at filme og redigere, så de kan afprøve de teoretiske pointer i praksis. På den måde får deltagerne hurtigt en god fornemmelse af, hvordan de kan bruge videoer i deres dagligdag. Deltagerne går derfor fra kurset med reelle kompetencer, som vi efterfølgende kan se, at de rent faktisk får brugt i deres daglige arbejde.

Reference - BULP Fyn - 1:30 Kommunikation