Reference - Biogas Langeland - 1:30 Kommunikation

Biogas Langeland

Biogas Langeland er en uformel arbejdsgruppe, der består af borgere og interessenter, der ønsker at anlægge et biogasanlæg på Langeland og dermed skabe nye klimavenlige ressourcer, fx i forhold til fjernvarme.

1:30 Kommunikation har rådgivet arbejdsgruppen om fokuspunkter for kommunikationen med politikere, interessenter og borgere.

Herudover har vi bistået med hjælp til design og udarbejdelse af en hjemmeside og en Facebook-side, og vi har skrevet tekster til både hjemmeside og til informationsmateriale.

Her lagde vi særligt vægt på at skabe borgerrettet kommunikation, som tilgodeså både fordele og ulemper ved projektet, og som samtidig tog borgernes frustrationer og bekymringer alvorligt.

1:30 Kommunikation blev tidligt involveret i arbejdsgruppens proces. Vi har hjulpet med at udvikle en kommunikationsstrategi, der danner baggrund for de relationer og det samarbejde, Biogas Langeland i dag arbejder videre på baggrund af.

Vil du vide mere om Biogas Langeland?

www.biogaslangeland.dk

Reference - Biogas Langeland - 1:30 Kommunikation